แหล่งจ่ายไฟที่ไม่ดีของไนจีเรียมีค่าใช้จ่ายเท่าไร และระบบไฮบริดสามารถทำงานให้กับธุรกิจได้อย่างไร

แหล่งจ่ายไฟที่ไม่ดีของไนจีเรียมีค่าใช้จ่ายเท่าไร และระบบไฮบริดสามารถทำงานให้กับธุรกิจได้อย่างไร

ไนจีเรียเผชิญกับความท้าทายสามประการในการจัดหาแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรักษาพลังงานให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ ความพร้อมใช้งานของไฟฟ้าในไนจีเรียแย่ลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เนื่องจากนโยบาย กฎระเบียบ และการจัดการการดำเนินงาน ความล้มเหลวในการจัดหาพลังงานที่เพียงพอและเชื่อถือได้ได้รับการบันทึกไว้อย่างดี โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ

ภาคการค้าและอุตสาหกรรมของบริษัทต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า

ที่ผลิตขึ้นเองอย่างมาก โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันและดีเซล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ไป

การขาดแคลนแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ของไนจีเรียเป็นข้อจำกัดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศจำเป็นต้องกระจายเศรษฐกิจของตนนอกเหนือจากรายได้จากน้ำมันและก๊าซ เนื่องจากตลาดนั้นมีความผันผวน แต่ถ้าภาคเอกชนที่กระหายพลังงานลงทุนมากขึ้นในการสร้างพลังงานเองเพื่อให้สิ่งนี้เป็นไปได้มลพิษก็จะเพิ่มขึ้น การสร้างตัวเองเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รับข่าวสารที่เป็นอิสระ เป็นอิสระ และอิงตามหลักฐาน

มีเอกสารมากมายเกี่ยวกับโซลูชันด้านพลังงานที่สามารถจัดหาแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ แต่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ระบบขนาดเล็กเช่นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านในชนบท ยังคงมีความจำเป็นสำหรับพลังงานในเขตเมือง ไม่ใช่แค่สำหรับให้แสงสว่างในบ้านเท่านั้น แต่ยังสำหรับการจ่ายพลังงานในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมด้วย

เราพยายามแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยการตรวจสอบศักยภาพทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโซลูชันการผลิตไฟฟ้าแบบไม่ใช้กริดแบบไฮบริดสำหรับศูนย์กลางการค้าในเมือง เรามองหาโซลูชันที่ราคาไม่แพง เชื่อถือได้ และยั่งยืน เราคำนึงถึงความจริงที่ว่าอุปทานที่ไม่น่าเชื่อถือทำให้เกิดต้นทุนทางอ้อมต่อผู้คน งานของเราชี้ให้เห็นว่าการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าสามารถช่วยตอบสนองความท้าทายสามประการของไนจีเรียได้ เราสำรวจศูนย์การค้า 40 แห่งในเมืองหลวง Abuja เพื่อหากิจกรรมที่ทำกันมากที่สุด ข้อมูลประมาณการความต้องการโหลดนี้ จากนั้นเราได้จำลองศูนย์กลางการค้าแห่งเดียว

ที่จัดไว้สำหรับกิจกรรมเหล่านี้ เราพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในศูนย์

กลางการค้าเหล่านี้เป็นร้านบูติก ไซเบอร์คาเฟ่ ร้านเสริมสวย ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า และร้านขายของชำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินขนาดเล็กให้บริการร้านค้าส่วนใหญ่ในทุกชั้นร้านค้า

นอกจากนี้ เรายังสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ 3 รายจากภาคการค้า การศึกษา และความบันเทิง ซึ่งได้บอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของแหล่งจ่ายไฟที่ไม่น่าเชื่อถือ

ต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ตอบแบบสอบถามในภาคการค้ากล่าวถึงผลกระทบของความไม่น่าเชื่อถือของไฟฟ้าต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ เขาเปิดร้านเสริมสวยชาย เขาบอกว่าเขาไม่สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้เป็นเวลานาน และความร้อนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจของเขา

ในภาคส่วนการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามของเราเน้นระยะเวลาที่ใช้ในการรับส่งโรงเรียนและศูนย์ธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่ามีสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอยู่เสมอ เมื่อไฟฟ้าดับ ศูนย์เหล่านี้เป็นสถานที่ที่ถูกที่สุดในการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบกระดาษ

และผู้ให้สัมภาษณ์ภาคบันเทิงกล่าวว่าผลประกอบการของเขาลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อปิดเครื่อง การเป็นนักดนตรีและผู้ผลิตแผ่นเสียงในยุคดิจิทัลหมายความว่าทุกอย่างในกระบวนการสร้างสรรค์และจัดจำหน่ายเพลงเป็นแบบออนไลน์และขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ

ในการประเมินผลกระทบของไฟฟ้าที่ไม่น่าเชื่อถือต่อคุณภาพชีวิต ผู้ให้สัมภาษณ์ในภาคการค้าช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงระหว่างแหล่งจ่ายไฟ ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ และความเครียดส่วนตัว ความกังวลทางการเงินอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและร่างกาย เราได้ยินเกี่ยวกับความเครียดของการแก้ไขสถานการณ์แหล่งจ่ายไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยุดชะงักของรูปแบบการนอนหลับที่เกิดจากการต้องทำงานนอกเวลาปกติ สถานการณ์ไฟฟ้ายังส่งผลกระทบต่อภาคสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล

แหล่งจ่ายไฟที่ไม่น่าเชื่อถือมาพร้อมกับต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันและดีเซลเพิ่มมลพิษ โดยมีผลกระทบด้านลบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพของมนุษย์ ในทางกลับกัน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลให้เกิด การ สูญเสียงานด้านการเกษตร

ความพยายามในการใช้พลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ

ความคิดริเริ่มด้านพลังงานไฟฟ้าของไนจีเรียสนับสนุนการขยายตัวของระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานในเมืองและระบบไฟฟ้าแบบกระจายอำนาจสำหรับพื้นที่ชนบท แนวทางดังกล่าวยังทำให้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในเขตเมืองยังคงมีอยู่ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของผู้คนจากชนบทสู่เขตเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การขยายการเข้าถึงไฟฟ้าของระบบรวมศูนย์อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการของประชากรในเมืองใหม่

ทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการเข้าถึงไฟฟ้าทั่วประเทศคือการผสมผสานระหว่างระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจ โซลูชั่นเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะให้การจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง มีต้นทุนการดำเนินงานที่ถูก และสะอาดต่อสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษาของเราเกี่ยวกับศูนย์กลางการค้าบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการด้วยระบบที่รวมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (แหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนไม่ได้) ผลลัพธ์เพิ่มเติมชี้ให้เห็นว่าพลังงานส่วนเกินที่เกิดจากระบบเหล่านี้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับภาคส่วนอื่นๆ รวมถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัย

โซลูชันแบบจำลองคือระบบพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์-เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานแบบบูรณาการโดยไม่มีที่เก็บแบตเตอรี่

สล็อตยูฟ่าเว็บตรง